vaiku_psichiatrija

Vaikų psichikos sveikata yra labai specifinė ir jautri tema. Iki šiol visuomenėje vyrauja stigmatizacijos baimė ir įvairūs klaidingi įsitikinimai, susiję su psichikos sveikata. Dėl šių priežasčių tėvai dažnai vengia kreiptis pas psichikos sveikatos specialistus, nepaisant ryškėjančių vaiko emocijų bei elgesio sunkumų.

Yra nemažai elgesio ir emocijų ypatumų, kurie būdingi įvairiems amžiaus tarpsniams ir tiesiogiai susiję su vaiko neurofiziologine bei psichoemocine raida. Tai reiškia, kad tam tikro amžiaus vaikui toks elgesys ar emocijų raiška, kuri kelia tėvams nerimą, gali būti absoliuti norma, o kitame amžiaus tarpsnyje psichikos sutrikimo išraiška. Vaikų ir paauglių psichiatras yra gydytojas, kuris išmano normalios bei patologinės vaiko raidos ypatumus, diagnozuoja bei gydo psichikos ir elgesio sutrikimus.

 

Kokie požymiai gali būti laikomi pirmaisiais vaiko psichikos sveikatos sutrikimo ženklais?

 

Svarbu žinoti, kad daugelis vaikų ir paauglių psichikos sutrikimų pasireiškia kitaip nei suaugusiems ir dažnai pirmieji simptomai gali likti nepastebėti.

Pakitusi nuotaika, vengimas lankyti mokyklą, suprastėję mokymosi rezultatai, dėmesio koncentracijos sunkumai, ryškėjantys probleminis elgesys, įkyrumai, pakitęs bendravimas  su bendraamžiais, noras atsiriboti, pakitęs vaiko socialinis gyvenimas ir interesai, atsiradęs savęs žalojimas, sutrikęs miegas, pakitęs apetitas arba mitybos įpročiai – visą tai gali būti pirmieji psichikos sutrikimo ženklai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį.

Minėti pokyčiai gali atsirasti ir dėl  kitų priežasčių, nebūtinai psichikos sutrikimo fone.

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali objektyviai įvertinti vaiko psichikos būseną ir nuspręsti, ar vaikui reikalinga pagalba ir gydymas. Įrodyta, kad ankstyva diagnostika ir savalaikė pagalba turi įtakos gydymo rezultatams bei prognozei.

 

Kaip vyksta vaiko psichikos būklės vertinimas ir kokie faktoriai jį įtakoja?

 

Svarbu suprasti, kad vaiko psichikos būklės vertinimas yra procesas, kuriuo trukmė priklauso nuo įvairių faktorių: kontakto užmezgimo su vaiku, vaiko amžiaus, vaiko psichoemocinės raidos ypatumų, klinikoje vyraujančių simptomų, tėvų bendradarbiavimo ir kt.

 

Bendraudamas su vaiku ir tėvais, kartu arba individualiai,  gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras turi galimybę pamatyti situaciją tiek vaiko, tiek suaugusiųjų akimis. Vieni atvejai yra labai aiškūs ir jau pirmos konsultacijos metu galima tiksliai įvertinti  ir nustatyti problemą, galimas priežastys, sudaryti pagalbos planą, suteikti rekomendacijas bei paskirti gydymą. Vaikų ir paauglių psichikos sutrikimams būdingas komorbidiškumas. Tai reiškia, kad vienu metu nustatomi keli sutrikimai. Daugelių atvejų vieno susitikimo problemai  nustatyti ir išspręsti neužtenka.

 

Tokiu būdu reikia nusiteikti ilgesniam procesui, kuriuo metu gali būti įtraukti ir kiti specialistai. Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras glaudžiai bendradarbiauja su vaikų psichologais, logopedais, vaikų neurologais ir kitais specialistais.

 

Pirmos konsultacijos metu, naudojant klinikinį interviu, gydytojas stengiasi surinkti kuo daugiau informacijos apie patį vaiką ir jo raidą, pirmųjų simptomų atsiradimo laiką ir aplinkybes, kiek tai trikdo vaiko funkcionavimą šeimos, darželio, mokyklos ir bendraamžių kontekste, kokie biopsichosocialiniai faktoriai gali turėti įtakos simptomų atsiradimui. Kai kuriems simptomams įvertinti, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras naudoja specialiai tam sukurtus diagnostinius klausimynus, anketas arba kitus diagnostinius metodus. Klinikinis vertinimas tiesiogiai priklauso nuo vaiko amžiaus ir kognityvinių gebėjimų.  Kartais reikia kelių susitikimų, kad galima būtų tiksliai nustatyti diagnozę arba iškelti diagnostinę hipotezę ir sudaryti tolimesnį pagalbos planą. Diagnozės nustatymui arba patvirtinimui neretai reikalingas išsamus psichologinis ištyrimas, kuriuo metu gali būti įvertina vaiko raidą, mąstymas, intelektas, asmenybės ypatumai, elgesio ir emocijų aspektai.  Diferencinei diagnostikai gali prireikti neurologo arba kitų specialistų konsultacijos. Įtariant specifinius mokymosi sutrikimus bus reikalingas išsamus logopedinis ištyrimas. Taip pat gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali paskirti kraujo laboratorinius tyrimus. Turint pilną klinikinį vaizdą, gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali galutinai patvirtinti diagnozę ir esant reikalui skirti medikamentinį ar/ir nemedikamentinį gydymą. Visais atvejais tėvams suteikiama visą informaciją apie vaiko psichoemocinę būseną, atliktų tyrimų rezultatus, pristatomas pagalbos ir gydymo planas, teikiamos rekomendacijos. Išsamus vertinimas ir įsigilinimas į konkretaus vaiko ir jo šeimos situaciją padeda specialistui parinkti efektyvų gydymą ir  maksimaliai individualizuoti rekomendacijas. Esant poreikiui gydytojas gali teikti rekomendacijas vaiko ugdymo įstaigos specialistams.

 

Kokie vaikų ir paauglių  psichikos sveikatos sutrikimai gydomi IPS klinikoje?

 

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras konsultuoja vaikus ir paauglius, turinčius:

 • sunkumų dėl vaiko raidos ypatumų (autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų);
 • įvairių mokymosi sunkumų;
 • aktyvumo ir dėmesio sunkumų;
 • sunkumų dėl probleminio elgesio;
 • sunkumų dėl įvairių baimių;
 • įvairių nuotaikos problemų;
 • atsiskyrimo nerimo, socialinio nerimo, įvairių įkyrumų, ritualų ir kitų sunkumų, susijusių su aukštu nerimo lygiu;
 • socialinio bendravimo sunkumų;
 • vokalinių ir motorinių tikų;
 • šlapinimosi ir tuštinimosi problemų (nesusijusių su organine patologija);
 • neorganinių miego problemų;
 • problemų, susijusių su rizikingu elgesiu, savęs žalojimu;
 • problemų susijusių su maisto ribojimu, persivalgymu, svorio kontrole;
 • adaptacijos sunkumų;
 • psichozės simptomų (vaiko elgesys tampa neadekvatus, pasireiškia įvairaus pobūdžio haliucinacijos; kliedesiai, ryškėja socialinis atsiribojimas ir kt.).

 

 

Kokiais dar klausimais galima kreiptis į gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą?

 

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras taip pat konsultuoja tėvus įvairiais vaikų auklėjimo klausimais.

Vaiko asmenybė formuojasi artimiausiuose santykiuose, ryšyje su tėvais. Kiekviename raidos etape vaikai turi skirtingų psichologinių poreikių. Nuo to, kaip šie vaiko poreikiai bus patenkinami ir kokie auklėjimo būdai naudojami, priklauso vaiko emocinis, protinis ir fizinis vystymasis. Dažniau į vaikų ir paauglių psichiatrą kreipiasi tėvai, kurie augina vaikus, turinčius raidos sutrikimus.  Specialiųjų poreikių turintys vaikai ir jų tėvai kasdien susiduria su dideliais iššūkiais ir sunkumais, kuriuos galima palengvinti arba iš dalies išspręsti su specialisto pagalba.

IPS Klinikoje dirbanti gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė/psichoterapeutė dr. Asta Dervinytė Bongarzoni taip pat taiko intersubjektyvią (kūdikio ar mažo vaiko ir tėvų) psichoterapiją. Nerimo sutrikimas gali prasidėti jau kūdikystėje. Kai kūdikis nenumaldomai verkia  ilgiau nei 3 val. per dieną ir dažniau nei 3 kartus per savaitę, atmetus kitas ligas, jam gali būti nustatytas nerimo sutrikimas. Tokiais ir panašiais atvejais taikoma intersubjektyvi (kūdikio ar mažo vaiko ir tėvų) psichoterapija.

 

Kaip gydomi vaikų psichikos sveikatos sutrikimai?

 

Gydant vaikų ir paauglių psichikos sveikatos sutrikimus taikomas medikamentinis gydymas ir/ar nemedikamentinis gydymas.

 

Vaikų ir paauglių psichologinių sunkumų ar sutrikimų gydyme taikomi įvairūs, atitinkantys vaiko amžiaus poreikius ir galimybes, psichoterapijos  būdai ir kiti nemedikamentiniai pagalbos būdai:

 • individualus vaiko konsultavimas;
 • tėvų konsultavimas;
 • šeimos konsultavimas;
 • vaiko/paauglio ir tėvų psichoedukacija;
 • individuali psichologinė pagalba vaikui;
 • psichologinė pagalba tėvams;
 • įvairių rūšių individuali arba grupinė psichoterapinė pagalba vaikui/paaugliui;
 • vaikams ir paaugliams, turintiems aktyvumo ir dėmesio koncentracijos sunkumų gali būti taikomos neuroninio grįžtamojo ryšio treniruotės – neurofeedback;
 • žaidimų terapija, piešimas, muzikos terapija ir pan. ir jų deriniai.

Medikamentinio gydymo skyrimas, tinkamo vaisto ar vaistų bei jų dozių parinkimas  yra labai atsakingas procesas, priklausanti nuo daug faktorių (klinikoje vyraujančios simptomatikos sunkumo, vaiko amžiaus, fizinės sveikatos rodiklių, gretutinių ligų, prieš tai taikomo gydymo efektyvumo, vaisto tolerancijos ir kt.) Prieš skiriant medikamentinį gydymą tėvams paaiškinamos medikamentinio gydymo skyrimo indikacijos, veikimo mechanizmas, efektyvumas, galimos pašalinės reakcijos. Aptariamos ambulatorinio bei stacionarinio gydymo indikacijos. Medikamentinis gydymas vyksta gydytojo priežiūroje. Gydymo metu rekomenduojamas reguliarus apsilankymas pas gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrą psichikos būklės ir gydymo vertinimui, esant reikalui gydymo korekcijai. Viso gydymo metu labai svarbus yra specialisto ir tėvų bendradarbiavimas.

Registruotis konsultacijai

Siųsdami šią žinutę jūs sutinkate, kad šis puslapis naudotų ir tvarkytų formoje įvestus jūsų asmeninius duomenis.