Išsilavinimas, įgyta specialybė:

Gimimo data, vieta:  

1976, Lietuva

Išsilavinimas

Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetas, bakalauro laipsnis, psichologė

Vilniaus Universiteto Filosofijos fakultetas, magistro laipsnis, pedagoginės psichologijos specializacija  bei išklausyti  klinikinę specializaciją sudarantys kursai

Profesinė patirtis:

1999 – 2007 Šviesos pradinė mokykla, psichologė. Vaikų ir suaugusių  psichologinės konsultacijos; vaikų psichologinis įvertinimas; psichologinės grupės vaikams; seminarai mokytojoms ir tėvams; projektų kūrimas; pranešimo skaitymas bei seminaro vedimas konferencijos “mokinių motyvacija” metu (2002 balandžio 9-12 dienomis,  Vilnius)

2000 – 2002 VšĮ Šeškinės poliklinika, psichologė. Vaikų ir paauglių psichologinis įvertinimas; suaugusių, vaikų, paauglių, šeimų psichologinės konsultacijos; paauglių psichologinės grupės; komandinis darbas su socialiniais darbuotojais bei psichiatrais.

2002 – 2003 Pedagoginis psichologinis centras, psichologė. Vaikų, paauglių, tėvų psichologinis konsultavimas; psichologinis konsultavimas telefonu, internetu; seminarų, skirtų psichologams, mokytojams rengimas ir vedimas.

2002 – 2003 Motinos ir vaiko pensionas, psichologė. Suaugusių psichologinis individualus konsultavimas; psichologinių grupių suagusiems vedimas; komandinis darbas su socialiniais darbuotojais.

nuo 2004 m. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Universitetinis vaikų paauglių skyrius,  psichologė. Vaikų ir paauglių psichologinis įvertinimas; suaugusių, vaikų, paauglių, šeimų psichologinis konsultavimas; paauglių, vaikų psichologinės grupės; komandinis darbas su gydytojais, socialiniais darbuotojais, slaugytojomis.

2006 – 2012 Sos vaikų kaimas, psichologė. Vaikų psichologinis vertinimas, ilgalaikis  psichologinis konsultavimas. SOS mamų psichologinis konsultavimas. Komandinis darbas su logopedais ir spec. pedagogais.

2007 – 2012       Žvėryno klinika, psichologė. Suaugusių ir vaikų psichologinis įvertinimas. Suaugusių ir vaikų psichologinis konsultavimas. Komandinis darbas su psichiatrais.

nuo 2017 m. Projektai įsivaikinimo tema, psichologė. Seminarų vedimas. Suaugusių (įtėvių, globėjų) individualus ir grupinis konsultavimas. Įvaikių ir globojamų vaikų individualus psichologinis konsultavimas.

nuo 2018 m. Bendrakeleiviai- šeimos ir asmens saviugdos centras, psichologė. Suaugusių ir vaikų, išgyvenančių skyrybų krizę, individualus ir grupinis konsultavimas.

 

Užsienio kalbos:

anglų, rusų

Kvalifikacijos kėlimas:

2000-2001 Dalyvavo ir baigė Geštaltinės psichoterapijos mokymo programą, Lietuva

 

nuo 2002 m. dalyvauja analitinės psichoterapijos mokymų programoje, Lietuva

Dalyvavimas konferencijose, pranešimai:

2018 m. lapkritis  – Šiuolaikinių kartografijos ir GIS mokslo ir technologijų konferencija, Vilnius. Pranešimas „Kartografija ir žmogus. Emocijų raiška kartografijoje“. Dr. Asta Dervinytė-Bongarzoni ir Lina Serapinaitė, Vilniaus universitetas.