Gimimo data, vieta:

1958, Lietuva

Išsilavinimas, įgyta specialybė:

1977-1983 m. Vilniaus universitetas Medicinos fakultetas. Gydytojo pediatro kvalifikacija.

1987 m. Vilniaus universitetas. Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro profesinė kvalifikacija įgyta baigus podiplominio  profesinio rengimo kursus paauglių narkologija  Charkovo gydytojų tobulinimo institute (Ukraina) ir pažyma prie Diplomo bendrosios psichiatrijos tobulinimosi kursas.

2003 m. Romos „La Sapienza“ universitetas. Biomedicinos mokslų daktarė.

2009 m. Daktaro disertacija. Tema “Ikimokyklinio amžiaus vaikų psichologijos rizika: dėmesio trūkumas/hiperaktyvumas lyginamoji dviejų grupių analizė Italijoje ir Lietuvoje “.

 

 

Gydytojos vaikų ir paauglių psichiatrės licencija.

LR SAM sertifikatas leidžiantis verstis gydytojos psichoterapeutės praktika.

Valstybinės teismo psichiatrinės tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos kvalifikacinės komisijos pažymėjimas  Nr.690-4/2014  iki 2019.06.13 suteikta teismo vaikų ir paauglių psichiatro eksperto kvalifikacija.

Profesinė patirtis:

1985-1991 m. Priklausomybių ligų centras, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė. Paauglių kabineto steigėja, prevencinės tarnybos paaugliams Vilniaus mieste organizatorė, psichoterapijos skyriaus vedėja.

1991-2003 m. Respublikinė universitetinė ligoninė “Vaiko raidos centras”, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė ambulatorijoje ir stacionare, nuo 1991 m. skyriaus vedėja., nuo1997 m. medicinos direktorė.

2008-2012 m. Nacionalinis migruojančių gyventojų sveikatos apsaugos ir skurdo įveikos institutas San Gallicano ligoninė, gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė.

2012-2014 m. Vaiko raidos centras Vaikų psichiatrijos skyrius Dienos stacionaro poskyris. Vaikų ligoninė VšĮ Vilniaus universiteto  ligoninės Santariškių klinikų filialas. Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė, psichoterapeutė.

2013–2014 m. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė-stažuotoja.

2014- 2017 m. Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Teismo vaikų ir paauglių psichiatrė ekspertė, metodinio skyriaus viršininkė.

2017- dabar VšĮ Nepriklausoma teismo psichiatrijos tarnyba, Vaikų ir paauglių teismo psichiatrė ekspertė.

2017- dabar Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, Gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė- psichoterapeutė konsultantė.

2018- dabar UAB Inovatyvi psichikos sveikatos klinika, vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė, psichoterapeutė.

Užsienio kalbos:

rusų , italų

Kvalifikacijos kėlimas, dalyvavimas konferencijose:

1991-2004 m. Dalyvavo  virš 48 Vilniaus Universiteto Vaikų raidos centro rengtų   konferencijų, seminarų, dalyvaujant Lietuvos ir  užsienio specialistams.

1993-1994 m. Hospitantūra Miuncheno vaikų centre: profesinis tobulinimasis socialinės pediatrijos, vaikų elgesio terapijos, šeimos konsultavimo srityse. Miuncheno universiteto Socialinės pediatrijos ir Jaunimo medicinos Institute Institut für Sozialel Pädiatrie und Jugendmedizin Universität    München   išklausė 28 profesinio tobulinimosi kursus (380 val.).

1995 m. Profesinis tobulinimasis vaikų ir paauglių psichiatrijos, medicinos paslaugų organizavimo srityse Reino žemių psichiatrijos klinikoje (Vokietija). Trukmė: 1 mėn.

1999 m. Profesinis tobulinimasis vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos direktoriaus ir dėstytojo pareigose  pagal Leonardo da Vinci programą “Naujų įgūdžių įgijimas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios diagnostikos srityje” (Acquisition of new skills in the areas of early diagnostics for children with developmental delays) LT/99/00038/EX/l.1.2.C/CVT

Universitetinės klinikos Vaikų ir jaunimo gydymo skyrius Universitätsklinik für Kinder und Jugendheilkunde ( Grazas, Austria).

2000 m. Profesinis tobulinimasis vaikų ir paauglių psichiatro, vadovo ir dėstytojo pareigose pagal Leonardo da Vinci programą Romos “La Sapienza” universiteto Psichiatrijos neurologijos ir reabilitacijos mokslų departamente Dipartimento di science in psichiatria neurologia e reabilitazione. Trukmė: 3 savaitės (Italija).

2006-2007 m. Profesinis tobulinimasis vaikų ir paauglių psichiatro psichoterapeuto, projekto klinikinio vadovo pareigose nuo 2006/11/27 iki 2007/11/27  San Gallicano ligoninėje Migracijos, turizmo, tropinės dermatologijos struktūroje.  Struttura Medicina Preventiva delle Migrazioni – del Turismo e di Dermatologia Tropicale  dello ISG, Roma, Italija.

2012 m. Profesinis tobulinimasis vaikų ir paauglių psichiatro psichoterapeuto pareigose nuo 2012/01/01 iki 20012/02/07

Nacionalinis migruojančių gyventojų sveikatos apsaugos ir skurdo įveikos institutas San Gallicano ligoninė

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, Roma Italija.

Publikacijos, moksliniai straipsniai:

·         Roma Jusienė, Saulė Raižienė, Rasa Barkauskienė, Rasa Bieliauskaitė, Asta Dervinytė Bongarzoni. Ikimokyklinio amžiaus vaikų emocinių ir elgesio sunkumų rizikos veiksniai. Visuomenės sveikata  2007; 4 (39): 46-54. (Index Copernicus duomenų bazė),  http: www.cisi.org/.

Studijoms skirti leidiniai ir metodinės rekomendacijos

·         Asta Dervinytė-Bongarzoni, Sigita Lesinskienė, Irena Urbanienė. Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimai: pagalbos galimybės šeimoje ir mokykloje. Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p.1-94.

·         Dainius Pūras, Arūnas Germanavičius, Robertas Poviliūnas, Asta Dervinytė-Bongarzoni Visuomenės psichikos sveikata. Vilnius, Vilniaus universitetas, 2005, p.1-40

·         Asta Dervinytė-Bongarzoni. Pagalbos galimybės aktyvumo ir dėmesio sunkumų turintiems vaikams. Metodinės rekomendacijos mokyklų specialistams. Švietimo ir mokslo ministerija Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Vilnius, 2008, p.1-64.

Stendiniai prenešimai ir atspausdintos tezės

·         Asta Dervinytė-Bongarzoni. MD, PhD. Forensic Child and Adolescent Psychiatry in Lithuania: Past, Present and Future. Changing Society, Changing Psychiatry, Shanging Self. WPA Inter Zonal Congress 3-6 may, 2017, Vilnius, Lithuania.

·         Asta Dervinytė-Bongarzoni. MD, PhD . Forced Migration, Mental Health Needs and Guidelines for Support. Changing Society, Changing Psychiatry, Shanging Self. WPA Inter Zonal Congress 3-6 may, 2017, Vilnius, Lithuania.

·         Andriušis A., Dervinytė-Bongarzoni A. Sebastiano Campi – Bibliographical Book (1984) – source of Lithuanian Medicine History. Abstracts of XXII Baltic Conference on the History of Science, Historiae Scientiarum Baltica ’06 T.II, Vilnius-Kaunas, October 5-6, Vilniaus universitetas, 2006, p.19 – 21.

·         Roma Jusienė, Rasa Barkauskienė, Rasa Bieliauskaitė, Asta Dervinytė-Bongarzoni, Saulė Raižienė. Behavioural and emotional problems of preschoolers: results of epidemiological study in Lituania. International Congress of Psychology, 20-26 July, 2008, Berlin, Germany.

·         Roma Jusienė, Rasa Bieliauskaitė Saulė Raižienė, Rasa Barkauskienė,  Asta Dervinytė-Bongarzoni. Cosleeping, sleep problems and psychological adjustment in sample of Lithuanian toddlers and preschoolers. 20th Biennial ISSBD Meeting, 13-17 July, 2008, Wurzburg, Germany.

·         Roma Jusienė, Rasa Bieliauskaitė, Saulė Raižienė, Asta Dervinytė-Bongarzoni, Rasa Barkauskienė. The risk factors of emotional and behavioural problems rated with CBCL/1½-5 and C-TRF of Lithuanian toddlers and preschoolers . The abstract for the oral presentation in symposium. Symposium Title: Young Children‟s Emotional and Behavioural Assessment in Lithuania, Latvia, Romania, Denmark, and Italy. Istanbul, 2008.

·         Roma Jusienė, Rasa Bieliauskaitė, Saulė Raiţienė, Asta Dervinytė-Bongarzoni, Rasa Barkauskienė. Sleep duration in preschool age: whether and how it relates to the emotional and behavioural functioning. The abstract for individual poster presentation, Istambul, 2008.

·         Rasa Barkauskienė, Asta Dervinytė-Bongarzoni, Rasa Bieliauskaitė, Roma Jusienė, Saulė Raižienė. Vaikų aktyvumo ir dėmesio sutrikimas ikimokykliniame amžiuje: pirmojo tyrimo Lietuvoje rezultatai. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata: įvertinimo ir pagalbos galimybės”. Konferencijos medžiaga. Vilniaus universitetas, 2008 m. spalio mėn. 23-24 d.d. p.8.

·         Asta Dervinytė-Bongarzoni. Vaizdo įrašų taikymas mažų vaikų psichoterapijoje. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata: įvertinimo ir pagalbos galimybės”. Konferencijos medţiaga. Vilniaus universitetas, 2008 m. spalio mėn. 23-24 d.d. p.11.

·         Roma Jusienė, Rasa Barkauskienė, Rasa Bieliauskaitė, Asta Dervinytė-Bongarzoni, Saulė Raižienė. Dviejų- penkerių metų amžiaus vaikų miego sunkumai. Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija “Kūdikių ir mažų vaikų psichikos sveikata: įvertinimo ir pagalbos galimybės”. Konferencijos medžiaga. Vilniaus universitetas, 2008 spalio mėn. 23-24 d.d. p.13.