Gimimo data, vieta:

1977m., Lietuva

Išsilavinimas, įgyta specialybė:

1984-1995 m. Linkuvos gimnazija, vidurinis išsilavinimas

1995-1999 m. Šiaulių aukštesnioji medicinos mokykla, dieninės socialinio darbo studijos

2003-2004 m. Šiaulių kolegija, sveikatos fakultetas, aukštųjų neuniversitetinių socialinio darbo studijų krypties socialinio darbo studijų programa (specializacija  – socialinis darbas su senais ir pagyvenusiais žmonėnis), įgyta socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

Profesinė patirtis:

 

1999-2000 m. VšĮ Vilniaus universitetinė Raudonojo kryžiaus ligoninė, med.registratorė

2000-2001 m. VšĮ Reabilitacijos centras „Aušveita“, socialinė darbuotoja

2000-2004 m. VšĮ „Vilniaus Sandora“, socialinė darbuotoja

2004-2010 m. UAB „Termotransportas“, personalo vadybininkė

2010-2017 m. UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras“ Žmonių išteklių valdymo skyriaus vyr.specialistė

Užsienio kalbos:

Anglų, rusų

Kursai, mokymai, seminarai:

 

Konferencija „Support to alcoholics, drugs users, criminals and homeless persons“, 2000 01

„Socialinio bendravimo įgūdžių ir etikos pagrindai“, 2000 03

„Lietuvos socialinės apsaugos sistema“, 2000 04

„Sveikatos mokymas“, 2000 05

Vilniaus sveikatos seminaras „Sutrikusios psichikos žmonų užimtumas, psichosocialinė ir profesinė reabilitacija“, 2000 09

Seminaras “Hospis’o stacionarinė ir ambulatorinė tarnyba: mirštančiojo palydėjimas, paguoda šeimos nariams ir artimiesiems”, 2001 09

„Įmonės dokumentų tvarkymas pagal LR teisės aktus“, 2004 01

„Personalo dokumentų apskaita“, 2004  01

„Darbo santykių įteisinimas pagal LR Darbo kodeksą“, 2006 04

Konferencija-seminaras „Darbo teisė praktiniai aspektai“, 2008 05

Seminaras „Praktinis darbo kodekso taikymas“, 2009 10

Seminaras „Darbuotojų sauga ir sveikata bei darbo teisė“, 2009 05 Valstybinės darbo inspekcijos seminaras, 2009 11

Praktinis seminaras „Efektyvus bendravimas su naujais darbuotojais: komunikacija ir prezentavimo įgūdžių lavinimas“, 2011 01

Praktikos vadovų įmonėse mokymo kursai, 2012 01

Seminaras „Darbo teisė“ su V.Mačiulaičiu ir dr.T.Bogdanskiu“, 2013

„Darbo kodekso pakeitimai ir personalo dokumentų įforminimas 2013m.“, 2013 09

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra „Paliatyvioji pagalba“, 2014 05

„Efektyvus dokumentų valdymas: naujovės, aktualijos. Elektroninių dokumentų valdymas šiuolaikinėje įmonėje (įstaigoje)“, 2016 02

„Naujasis Darbo kodeksas: kaip pasirengti naujųjų nuostatų taikymui“, 2017 05

„Pirmosios pagalbos mokymai“, 2017 11

Kita informacija:

Savanorystė  Aukštelkės socialinės globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, Hospis’o tarnyboje.